Prywatność

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności

PFU (EMEA) LIMITED jako „Administrator danych” wyjątkowo poważnie traktuje ochronę prywatności klientów. Wykorzystujemy dane osobowe klientów wyłącznie w jasno określonym celu, w którym zostały one nam przekazane, i nie udostępniamy ich bez zgody klienta nikomu, kto nie działa w naszym imieniu.Dane osobowe klientów mogą być udostępniane naszym partnerom i agentom przetwarzającym dane – „Podmiotom przetwarzającym” – w celach administracyjnych, sprzedaży, marketingu oraz badań dotyczących produktów i usług świadczonych przez PFU (EMEA) LIMITED. Dane klientów będą chronione fizycznie i elektronicznie zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz będą przechowywane nie dłużej, niż jest to koniecznie.

 

Polityka prywatności

Firma PFU (EMEA) LIMITED rozumie znaczenie danych osobowych, za pomocą których możliwa jest identyfikacja konkretnej osoby, takich jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail (zwanych dalej Danymi Osobowymi).

Każdą oficjalną witrynę internetową PFU (EMEA) LIMITED można odwiedzić bez ujawniania jakichkolwiek Danych Osobowych. Sprawdzamy adresy internetowe usługodawców osób, które odwiedzają naszą witrynę internetową, i analizujemy takie dane pod kątem tendencji i statystyk, przy czym sprawdzane dane nie zawierają Danych Osobowych użytkownika.

W określonych celach i za zgodą użytkownika możemy gromadzić Dane Osobowe, które umożliwiają nam świadczenie oczekiwanych usług lub udzielenie odpowiedzi na konkretne zapytanie. W przypadku niepodania wymaganych przez nas informacji użytkownik nadal może odwiedzać większość stron naszej witryny, ale może nie mieć dostępu do niektórych opcji, ofert i usług.

Poniższa polityka opisuje, w jaki sposób przechowujemy dane i nimi zarządzamy. Dotyczy to danych, które gromadzimy lub otrzymujemy w ramach prowadzenia działalności, w tym danych gromadzonych lub otrzymywanych za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

 

W przypadku kontaktu z nami

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub prześle zapytanie za pomocą jednego z naszych formularzy w dowolnej oficjalnej witrynie internetowej PFU (EMEA) LIMITED, informacje o użytkowniku oraz historia komunikacji będą przez nas przechowywane w celach udzielania adekwatnych odpowiedzi na zapytania i podnoszenia jakości usług naszego działu wsparcia. Dane przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji warunków umowy sprzedaży, udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub świadczenia usług, a także wypełnienia zobowiązań prawnych lub zgodnie z życzeniem użytkownika.

 

W przypadku przekazania nam danych przez użytkownika

Zanim użytkownik prześle nam Dane Osobowe, zostanie poproszony o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności i wyrażenie zgody na przestrzeganie jej postanowień. Data i godzina wyrażenia zgody zostaną zarejestrowane.

Dane użytkownika będą przechowywane w sposób poufny i bezpieczny przez nas lub przez wybrane zewnętrzne centra przetwarzania danych. Dane użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie przez upoważniony personel PFU (EMEA) LIMITED w celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do produktów, usług i informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować.

PFU (EMEA) LIMITED może również wykorzystywać informacje dotyczące użytkowników w formie zagregowanej. Nie są to Dane Osobowe, ale informacje takie jak liczba rejestracji, ruch w witrynie i tendencje dotyczące jej użytkowników, które pomagają nam poprawiać funkcjonalność naszej witryny internetowej.

 

W przypadku odwiedzania przez użytkownika naszych witryn

Gdy użytkownik odwiedza oficjalną witrynę internetową PFU (EMEA) LIMITED, jego komputer automatycznie przesyła nam informacje, takie jak adres URL odwiedzanej strony, adres IP użytkownika, typ i język przeglądarki oraz datę i godzinę żądania.

Jeżeli użytkownik przeprowadza wyszukiwanie w jakiejkolwiek oficjalnej witrynie internetowej PFU (EMEA) LIMITED, informacje o wyszukiwaniu są gromadzone/rejestrowane i mogą być wykorzystywane wewnętrznie w celu lepszego spersonalizowania naszych usług na potrzeby użytkownika.

Takie informacje uznaje się jednak za dane anonimowe, a więc uniemożliwiające identyfikację osób. Do zbierania danych anonimowych używamy tzw. plików cookie. Są to pliki przechowywane przez przeglądarkę użytkownika, które pomagają nam dostosowywać naszą ofertę, gdy użytkownik ponownie odwiedza którąś z witryn internetowych RICOH. Jeśli użytkownik nie zgadza się na używanie plików cookie, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przeglądarki.

Google Analytics to narzędzie do analizy serwisów WWW firmy Google Inc. (zwanej dalej Google), niezależnej firmy zajmującej się pomiarem i analizą odbiorców Internetu, z której usług korzysta PFU (EMEA) LIMITED. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie oraz kod wbudowany w witrynę internetową do gromadzenia w naszym imieniu nieosobowych danych dotyczących użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Zarówno pliki cookie, jak i wbudowany kod dostarczają jedynie nieosobowych danych statystycznych na temat wizyt na stronach witryny, czasu trwania poszczególnych odsłon, ścieżek, którymi poruszają się użytkownicy witryny i ustawień ekranu odwiedzających, a także innych informacji o charakterze ogólnym. Tego typu informacje są wykorzystywane, podobnie jak informacje uzyskiwane z innych plików cookie używanych przez witrynę, do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz naszych użytkowników.

Informacje na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, uzyskiwane przez Google za pomocą plików cookie, są wysyłane przez Google na serwery w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z witryn przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu w witrynach dla ich operatorów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem w witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie wiązać adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak zauważyć, że w przypadku wyłączenia obsługi plików cookie niektóre funkcje witryny nie będą działać.

Ponadto można zablokować przekazywanie danych o sposobie korzystania z witryny internetowej (w tym adresu IP, który jest generowany przez plik cookie) do Google i przetwarzanie ich przez Google. Aby to zrobić, należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, którą można znaleźć pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Ochrona danych użytkownika

Używamy internetowego systemu CRM na bezpiecznym serwerze w centrum danych o wysokim poziomie bezpieczeństwa, aby chronić wszystkie dane przekazywane nam przez użytkowników. Wykorzystywane przez nas centrum danych może znajdować się na terytorium UE lub poza nim.

PFU (EMEA) LIMITED, spółka z grupy RICOH, jest globalną organizacją posiadającą ponadgraniczne podmioty prawne, procesy biznesowe i systemy techniczne. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody możemy udostępniać jego Dane Osobowe w ramach grupy spółek/podmiotów zależnych PFU Limited, innym spółkom z grupy RICOH oraz wybranym osobom trzecim (partnerom biznesowym) wyłącznie w celu świadczenia usług lub udzielenia odpowiedzi na konkretne zapytanie użytkownika. Dane Osobowe użytkownika nie zostaną jednak dodane do żadnych zewnętrznych list mailingowych ani baz danych. Dane te mogą być również przekazywane do krajów spoza UE.

Jeżeli takie kraje zapewniają mniejszą ochronę prawną danych niż ochrona standardowo obowiązująca w UE, PFU (EMEA) LIMITED dopilnuje, aby nasze praktyki ochrony prywatności, opracowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych, miały zastosowanie wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność.

 

Noty prawne

Brak odpowiedzialności prawnej za treści

Witryny internetowe PFU (EMEA) LIMITED zawierają łącza do innych witryn internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. PFU (EMEA) LIMITED dokłada starań, aby ostrożnie dobierać takie witryny, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przechowywane na nich treści ani za przestrzeganie przez osoby trzecie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Wszystkie informacje w naszych witrynach internetowych zostały starannie sprawdzone, jednak nie możemy zagwarantować, że są one poprawne, kompletne i aktualne.

Treść i wygląd witryn internetowych są chronione prawem autorskim. Kopiowanie treści wymaga pisemnej zgody PFU (EMEA) LIMITED.

Możliwości techniczne Internetu stają się coraz większe. Zmiany w naszej Polityce prywatności i bezpieczeństwa zostaną w odpowiednim czasie ogłoszone na tej stronie.

 

Prawa użytkownika w odniesieniu do Danych Osobowych oraz sposób korzystania z tych praw

W określonych okolicznościach użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  • prawo do zwrócenia się do nas w dowolnym momencie o dostarczenie użytkownikowi lub osobie trzeciej kopii Danych Osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika, oraz prawo do uzyskania informacji o treści i pochodzeniu danych, sprawdzenia ich poprawności lub zażądania ich uzupełnienia, zaktualizowania lub sprostowania zgodnie z przepisami lokalnego prawa;
  • prawo do żądania usunięcia, anonimizacji lub zablokowania Danych Osobowych, które są przetwarzane z naruszeniem prawa;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu, z uzasadnionych przyczyn, wobec przetwarzania Danych Osobowych. W określonych okolicznościach możemy nie być w stanie zaprzestać wykorzystywania Danych Osobowych użytkownika. W takim przypadku poinformujemy użytkownika o przyczynie;
  • prawo do wycofania zgody – osoba fizyczna może wycofać zgodę w dowolnym momencie. W przypadku, gdy użytkownik nie chce już otrzymywać od nas materiałów marketingowych, prosimy o skorzystanie z opcji rezygnacji z subskrypcji (która jest zawarta we wszystkich naszych wiadomościach marketingowych) lub skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych w sposób opisany poniżej.

W celu skorzystania z praw (oprócz rezygnacji z wiadomości marketingowych, jak opisano powyżej), a także w razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania przez nas Danych Osobowych, prosimy o kontakt przy użyciu danych podanych poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Dane Osobowe tylko wtedy, gdy będziemy mieć ku temu zgodny z prawem powód.Podstawą prawną przetwarzania przez nas Danych Osobowych będzie jedna z poniższych przesłanek:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z umowy, której stroną jest użytkownik, lub do podjęcia działań na wniosek użytkownika przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z naszych zobowiązań prawnych (takich jak zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy);
  • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych (w tym związanych ze świadczeniem i promowaniem naszych usług).

 

Dane kontaktowe

W przypadku pytań na temat niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności, praktyk stosowanych w tej witrynie lub jej użytkowania, w tym żądań zmiany, modyfikacji lub usunięcia danych, prosimy o kontakt z nami pod adresem:

Data Security Manager
PFU (EMEA) Limited
Belmont
Belmont Road
Uxbridge
Middlesex
UB8 1HE
United Kingdom

Adres e-mail: dataprivacy@pfu-emea.ricoh.com

 

Jeśli użytkownik chce złożyć skargę do organu nadzorczego w związku ze sposobem przetwarzania przez nas danych o użytkowniku, prosimy o użycie poniższych danych kontaktowych:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
United Kingdom

Tel.: 0303 123 1113
Adres e-mail: casework@ico.org.uk