Informacje dotyczące dyrektywy WEEE

Przestrzeganie wymogów dyrektywy WEEE

Recykling w poszczególnych krajach

Kraj Program zgodności z wymogami dyrektywy WEEE Numer w rejestrze
Wielka Brytania

Informacje o recyklingu są dostępne na stronie partnera PFU: https://www.electrolink.eu.com/ 

WEE/EC0061TU
Niemcy

Informacje o recyklingu są dostępne na stronie partnera PFU: http://www.stiftung-ear.de/ 

DE 13330675
Włochy

Informacje o recyklingu są dostępne na stronie partnera PFU: https://erionweee.it/it/ 

IT14030000008309

Znaczenie symbolu przekreślonego kołowego kontenera na odpady

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony poniższymi symbolami nie może być utylizowany przez gospodarstwa domowe razem z pozostałymi odpadami komunalnymi.

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą baterie oznaczone poniższymi symbolami nie mogą być utylizowane przez gospodarstwa domowe razem z pozostałymi odpadami komunalnymi.

Symbol oznakowania WEEE

Ochrona środowiska