Zachowanie spójnego UX w nowych systemach

Firma z sektora księgowości usprawnia swój system przetwarzania faktur

Rozwiązanie softwarowe i hardwarowe, które pozwoliło na integrację starych i nowych procesów, a tym samym na rozwiązanie problemów z obsługą starszych systemów.

Kontekst

Duża europejska firma z sektora księgowości potrzebowała nowego systemu przetwarzania faktur. Niektóre z wykorzystywanych przez firmę starszych drukarek wielofunkcyjnych (MFP) nie były wystarczająco wydajne i nie spełniały zmieniających się wymogów w procesie skanowania dokumentów. Obniżało to produktywność całej organizacji. Aby rozwiązać problem, w firmie niezbędny był nowy sprzęt.

Zadanie

Klient obawiał się, że nowy sprzęt nie będzie kompatybilny z obecnym systemem. Dlatego też swoje działania oparliśmy na założeniach efektywnego zarządzania informacją, tak aby zaprojektowane i wdrożone przez nas nowe rozwiązanie w zakresie skanowania odpowiedziało na potrzeby firmy i zapewniło skutecznie współdziałanie nowego sprzętu ze starszym.

Działanie

Zaczęliśmy od weryfikacji naszej koncepcji i przetestowania wymaganego zestawu funkcjonalności. Zadbaliśmy o to, aby interfejs i doświadczenie użytkownika były takie same jak w przypadku obecnego systemu, dzięki czemu użytkownicy wiedzieli, czego się spodziewać i nie potrzebowali dodatkowego szkolenia. Ponadto zaproponowaliśmy i wdrożyliśmy poprawki do firmowego procesu.

Wyniki

Firma z sektora księgowości ma do dyspozycji sprawnie zorganizowany system skanowania dokumentów, w ramach którego zintegrowano nowy sprzęt z istniejącymi już rozwiązaniami oraz utrzymano spójny interfejs dobrze znany użytkownikom. Ponadto klient może samodzielnie wprowadzać w systemie zmiany bez konieczności wsparcia z zewnątrz.

  • Spójne doświadczenie użytkownika bez dodatkowych szkoleń dla personelu
  • Proste w obsłudze rozwiązanie bez ukrytych kosztów
  • Lepsze wyniki firmy dzięki zmodernizowanym i zintegrowanym systemom skanowania

Wysokiej jakości oprogramowanie

386 x 460

Opracowywanie rozwiązań przeglądarkowych do skanowania w trybie pull

Więcej
386 x 460

Cyfryzacja procesów w punktach kontaktu z klientem

Więcej
386 x 460

Usługi współtworzenia oprogramowania jako sposób na zmniejszanie kosztów

Więcej
386 x 460

Zachowanie spójnego UX w nowych systemach

Więcej
386 x 460

Lepsze przetwarzanie dokumentów dzięki systemowi dostosowanemu do potrzeb

Więcej